Privacybeleid

Privacy beleid De Doortrappers.

Wielertoerclub De Doortrappers doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Doortrappers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren.
Om een lidmaatschap af te sluiten en te onderhouden deel je je volledige naam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, emailadres en iban nummer met De Doortrappers.

Waarom hebben wij de persoonsgegevens nodig?

  • Het afsluiten en in stand houden van een lidmaatschap.
  • Correspondentie per mail over activiteiten, wijzigingen e.d.
  • Je te bellen indien dit nodig is.
  • Het kunnen uitvoeren van de benodigde administratie t.b.v. het lidmaatschap.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
De Doortrappers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen en/of opmerkingen;
Dan kun je ons bereiken via info@doortrappers.nl